Jump to content

ementos

Użytkownicy
 • Content Count

  83
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About ementos

 • Rank
  Rozgadany
 • Birthday 07/05/1993

Profile Information

 • Zainteresowania
  http://www.emento.yoyo.pl/ - Zapraszam<br />http://www.forumemento.yoyo.pl/ - Forum

Contact Methods

 • Strona WWW
  http://www.emento.yoyo.pl/
 • GG
  948631
 1. A więc chodzi o ten plik: <? include('sesje.php'); if($_SESSION[$sss1] == 3){ include('Sajax.php'); function kasujforum($pp) { if ($pp){ include('mysql.php'); include('config.php'); $wynik = mysql_query("DELETE FROM ".$prefix."_fora WHERE id = '".$pp."';"); return"Usunięto Forum!"; }} function kasujkategorie($hh) { if ($hh){ include('mysql.php'); include('config.php'); $wynik = mysql_query("DELETE FROM ".$prefix."_kategoria WHERE id = '".$hh."';"); return"Usunięto Kategorię!"; }} function znienregulamin($regulaminek) { include('mysql.php'); include('config.php'); $query = "SET CHARACTER SET utf8"; // mysql_query($query); // $query = "UPDATE ".$prefix."_regulamin SET tresc='".$regulaminek."' WHERE id='1';"; $wynik=mysql_query($query); return"Zmieniono regulamin!"; } function addfor($nazwa, $opis, $kategoria) { if ($nazwa&&$opis&&$kategoria){ include('mysql.php'); include('config.php'); $query = "SET CHARACTER SET utf8"; // mysql_query($query); // $query = "INSERT INTO ".$prefix."_fora (nazwa, opis, kategoria) VALUES ('".$nazwa."', '".$opis."', '".$kategoria."');"; $wynik= mysql_query($query); return"Dodano!"; }} function addkat($nazwa) { if ($nazwa){ include('mysql.php'); include('config.php'); $query = "INSERT INTO ".$prefix."_kategoria (nazwa) VALUES ('".$nazwa."');"; $wynik=mysql_query($query); return"Dodano Kategorię!"; }} function powitanie($tresc, $tytul, $kto) { if($tytul&&$tresc&&kto){ include('mysql.php'); include('config.php'); $rr=''; if($kto=='adm'){ $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_userzy WHERE status='3';") or die("Błą…d!!!"); }elseif($kto=='m'){ $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_userzy WHERE status='2';") or die("Błą…d!!!"); }else{ $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_userzy;") or die("Błą…d!!!"); } while ($rekord = mysql_fetch_assoc ($wynik)){ $idd=$rekord['id']; $user=$rekord['user']; $userus=$rekord['user']; $imag=$rekord['imag']; $mail=$rekord['mail']; $status=$rekord['status']; $stopka=$rekord['stopka']; $skad=$rekord['skad']; $www=$rekord['www']; $data=$rekord['data']; $plec=$rekord['plec']; $skype=$rekord['skype']; $gg=$rekord['gg']; $telefon=$rekord['telefon']; mail($mail, $tytul, $tresc, "From: ".$_SESSION[$sss4]."\r\n"); $rr= $rr.$user.' ;'; } }return $rr;} sajax_init(); sajax_export('addfor'); sajax_export('addkat'); sajax_export('kasujforum'); sajax_export('kasujkategorie'); sajax_export('znienregulamin'); sajax_export('powitanie'); sajax_handle_client_request(); ?> <script> function wyswietl_wynikfor(odpowiedz) { katttfor.style.display='block' } function wyswietl_wynikff(odpowiedz) { kattter3.style.display='block' } function wyswietl_wynikj(odpowiedz) { kattt.style.display='block' } function wyswietl_wynikq(odpowiedz) { kattterase.style.display='block' } function wyswietl_wynik(odpowiedz) { warstwa2.style.display='block' } function dodajkategorie() { _nazwa = document.getElementById('nazwa'); x_addkat(_nazwa.value, wyswietl_wynikj); kattt.style.display='block' } function dodajforo() { _nazwaf = document.getElementById('nazwaf'); _opisf = document.getElementById('opisf'); _kategoriaf = document.getElementById('kategoriaf'); x_addfor(_nazwaf.value, _opisf.value, _kategoriaf.value, wyswietl_wynikfor); alert(_kategoriaf.value); katttfor.style.display='block' } function znienregulamin() { _regulaminek = document.getElementById('regulaminek'); x_znienregulamin(_regulaminek.value, wyswietl_wynikfor); regul_zm.style.display='block' } function kasfor(idf) { x_kasujforum(idf, wyswietl_wynikff); howevereddaaf1 = document.getElementById('howevere1' + idf); howevereddaaf2 = document.getElementById('howevere2' + idf); howevereddaaf3 = document.getElementById('howevere3' + idf); howevereddaaf4 = document.getElementById('howevere4' + idf); howevereddaaf5 = document.getElementById('howevere5' + idf); howevereddaaf6 = document.getElementById('howevere6' + idf); howevereddaaf7 = document.getElementById('howevere7' + idf); howevereddaaf7.style.display='none' howevereddaaf6.style.display='none' howevereddaaf5.style.display='none' howevereddaaf4.style.display='none' howevereddaaf3.style.display='none' howevereddaaf2.style.display='none' howevereddaaf1.style.display='none' kattter3.style.display='none' } function kasujkate(idd) { x_kasujkategorie(idd, wyswietl_wynikq); howevereddf = document.getElementById('howeverf' + idd); howevereddaf = document.getElementById('howeverfa' + idd); howevereddaaf = document.getElementById('howeverfaa' + idd); howevereddf.style.display='none' howevereddaf.style.display='none' howevereddaaf.style.display='none' kattterase.style.display='block' } function wyslij() { _kto = document.getElementById('kto'); _tytul = document.getElementById('tytul'); _tresc = document.getElementById('tresc'); x_powitanie(_tresc.value, _tytul.value, _kto.value, wyswietl_wynik); } function kikis() { warstwa2.style.display='none' kattt.style.display='none' katttfor.style.display='none' kattterase.style.display='none' kattter3.style.display='none' regul_zm.style.display='none' } <?php sajax_show_javascript(); ?> </script> <?}?> <? $title="Panel administracyjny"; $nee="nee"; include('gora.php'); ?> </head> <? print'<body onLoad="uaktywnij(1);"><table border=0 width=100%><tr><td>'; if($_SESSION[$sss1] == 3){ include('now.php'); if ($_GET['zmien']=='regulamin'){ if ($_POST['regul']){ $query = "UPDATE ".$prefix."_regulamin SET tresc='".$_POST['regul']."' WHERE id='1';"; $wynik=mysql_query($query); print"Zmieniono regulamin!<br><a href=?>Cofnij się</a>"; } }elseif ($_GET['co']=='dodaj_forum'){ //DODAWANIE $nazwa=$_POST['nazwa']; $opis=$_POST['opis']; if ($nazwa&&$opis){ $query = "INSERT INTO ".$prefix."_fora (nazwa, opis, kategoria) VALUES ('".$nazwa."', '".$opis."', '".$_POST['kategoria']."');"; $wynik= mysql_query($query); print"Dodano!<br><a href=?>Cofnij się</a>"; } }elseif ($_GET['co']=='dodaj_kat'){ //DODAWANIE $nazwa=$_POST['nazwa']; if ($nazwa&&$opis){ $query = "INSERT INTO ".$prefix."_kategoria (nazwa) VALUES ('".$nazwa."');"; $wynik= mysql_query($query); print"Dodano!<br><a href=?>Cofnij się</a>"; } }elseif ($_GET['kasujusmieski']){ mysql_query("DELETE FROM ".$prefix."_ikonki WHERE id = '".$_GET['kasujusmieski']."';"); print'Usunięto uśmieszek! <a href=?>Cofnij się</a>'; }elseif ($_GET['zmienusmieszek']){ if ($_POST['obrazekk']&&$_POST['zz']){ $irand=rand(0, 99999999990); $irands=rand(99999, 99999999990); $query = "UPDATE ".$prefix."_ikonki SET obrazek='".$_POST['obrazekk']."', z='".$_POST['zz']."', funkcja='"."zamiana_".$irand.$irands."' WHERE id='".$_GET['zmienusmieszek']."';"; print'Zmieniono uśmieszek! <a href=?>Cofnij się</a>'; $wynik=mysql_query($query); }else{ print'Wypełnij wszystkie pola!'; } }elseif ($_GET['dodajusmieszek']){ if ($_POST['obrazekk']&&$_POST['zz']){ $irand=rand(0, 99999999990); $irands=rand(99999, 99999999990); $queryqq = "INSERT INTO ".$prefix."_ikonki (obrazek, z, funkcja) VALUES ('".$_POST['obrazekk']."','".$_POST['zz']."', '"."zamiana_".$irand.$irands."');"; print'Dodano uśmieszek! <a href=?>Cofnij się</a>'; $wynikqq= mysql_query($queryqq); } }elseif ($_GET['edytujusmieski']){ $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_ikonki where id='".$_GET['edytujusmieski']."';") or die("Błą…d!!!"); while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)){ $id=$rekord['id']; $obrazek=$rekord['obrazek']; $z=$rekord['z']; $funkcja=$rekord['funkcja']; print"<form action=\"?zmienusmieszek=".$id."\" method=\"POST\">"; print"Z folderu \"emotki\": <select name=\"obrazekk\" class=\"inp\">"; echo "<option value=\"$obrazek\" name=\"$obrazek\">$obrazek</option>"; $path='emotki/'; $katalog = opendir($path); while ($kat = readdir($katalog)) { if (is_file($path.$kat)) echo "<option value=\"$path$kat\" name=\"$path$kat\">$path$kat</option>"; } closedir($katalog); print"</select>"; print"<br>Tekst: <input type=text name='zz' value='$z'><hr><input type=submit value='Zmień' class='submit'></form>"; } }elseif ($_GET['przywroc_safe']){ $prawomoc='add'; include('kopia/'.$_GET['przywroc_safe']); print"Przywrócono kopię bezpieczeństwa <i>kopia/".$_GET['przywroc_safe']."!"; }elseif ($_GET['save']){ $saffa=stripslashes($_POST['safe']); if($_POST['safe']){ $iaj=date("Y-m-d"); $plik=fopen('kopia/'.$iaj.'.php','w'); flock($plik,2); fputs($plik, $saffa); flock($plik,3); fclose($plik); print"Utworzono kopię bezpieczeństwa!"; } }elseif ($_GET['safe']){ $alles=''; if ($_POST['k']){ $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_kategoria ORDER BY id DESC;") or die("Błą…d!!!"); $alles="$alles //*****************KATEGORIE*****************"; while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)){ $id=$rekord['id']; $nazwa=$rekord['nazwa']; $alles="$alles \n \$sql_s = 'INSERT INTO `'.\$prefix.'_kategoria` (`id`, `nazwa`) VALUES (\"$id\", \"$nazwa\")'; \$wynik_safe= mysql_query(\$sql_s);"; } print'<li>Kategorie</li>'; } if ($_POST['f']){ $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_fora ORDER BY id DESC;") or die("Błą…d!!!"); $alles="$alles\n //*****************FORA*****************"; while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)){ $id=$rekord['id']; $nazwa=$rekord['nazwa']; $opis=$rekord['opis']; $mod=$rekord['mod']; $ost=$rekord['ost']; $ostt=$rekord['ostt']; $data_ost=$rekord['data_ost']; $ost_min=$rekord['ost_min']; $kategoria=$rekord['kategoria']; $alles="$alles \n \$sql_f = 'INSERT INTO `'.\$prefix.'_fora` (`id`, `nazwa`, `opis`, `mod`, `ost`, `ostt`, `data_ost`, `ost_min`, `min_ost`, `kategoria`) VALUES (\"$id\", \"$nazwa\", \"$opis\", \"$mod\", \"$ost\", \"$ostt\", \"$data_ost\", \"$ost_min\", \"$min_ost\", \"$kategoria\")'; \$wynik_safe_f= mysql_query(\$sql_f);"; } print'<li>Fora</li>'; } if ($_POST['t']){ $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_tematy ORDER BY id DESC;") or die("Błą…d!!!"); $alles="$alles\n //*****************TEMATY*****************"; while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)){ $id=$rekord['id']; $tytul=$rekord['tytul']; $autor=$rekord['autor']; $czas=$rekord['czas']; $forum=$rekord['forum']; $odpowiedz=$rekord['odpowiedz']; $alles="$alles \n \$sql_t = 'INSERT INTO `'.\$prefix.'_tematy` (`id`, `tytul`, `autor`, `czas`, `forum`, `odpowiedz`) VALUES (\"$id\", \"$tytul\", \"$autor\", \"$czas\", \"$forum\", \"$odpowiedz\")'; \$wynik_safe_t= mysql_query(\$sql_t);"; } print'<li>Tematy</li>'; } if ($_POST['p']){ $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_tresci ORDER BY id DESC;") or die("Błą…d!!!"); $alles="$alles\n //*****************POSTY*****************"; while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)){ $id=$rekord['id']; $temat=$rekord['temat']; $autor=$rekord['autor']; $data=$rekord['data']; $tresc=$rekord['tresc']; $temat_id=$rekord['temat_id']; $przeglondarka=$rekord['przeglondarka']; $sys=$rekord['sys']; $ip=$rekord['ip']; $alles="$alles \n \$sql_p = 'INSERT INTO `'.\$prefix.'_tresci` (`id`, `temat`, `autor`, `data`, `tresc`, `temat_id`, `przeglondarka`, `sys`, `ip`) VALUES (\"$id\", \"$temat\", \"$autor\", \"$data\", \"$tresc\", \"$temat_id\", \"$przeglondarka\", \"$sys\", \"$ip\")'; \$wynik_safe_p= mysql_query(\$sql_t);"; } print'<li>Posty</li>'; } echo'<hr><form action="?save=safe" method=post><textarea name=safe style="width:100%;height:50%;" tabindex=1><? include("mysql.php"); include("sesje.php"); if ($_SESSION[$sss1]==\'3\' && $prawomoc==\'add\'){'; print$alles; echo'}?></textarea><input type=submit value="Zapisz na serwerze" class="submit"></form><br>Zapisz plik w którymś z katalogów, a gdy będziesz chciał przywrócić aktualne elementy, które zaznaczyłeś po prostu uruchom plik z serwera!'; }elseif ($_GET['nowyusmieszek']){ print"<form action=\"?dodajusmieszek=1\" method=\"POST\">"; print"Z folderu \"emotki\": <select name=\"obrazekk\" class=\"inp\">"; $path='emotki/'; $katalog = opendir($path); while ($kat = readdir($katalog)) { if (is_file($path.$kat)) echo "<option value=\"$path$kat\" name=\"$path$kat\">$path$kat</option>"; } closedir($katalog); print"</select>"; print"<br>Tekst: <input type=text name='zz' value='$z'><hr><input type=submit value='DODAJ' class='submit'></form>"; }elseif ($_GET['uprawnienia']){ $wynikqw = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_userzy WHERE id='".$_GET['uprawnienia']." LIMIT 1';") or die("Błą…d!!!"); while ($rekordqw = mysql_fetch_array ($wynikqw)){ $useqr=$rekordqw['user']; $stst=$rekordqw['status']; } print"<b>$useqr</b><hr>"; $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_fora ORDER BY id;") or die("Błą…d!!!"); print"<form action=\"?zm_uprawnienia=".$_GET['uprawnienia']."\" method=\"POST\"> W ogóle: <select name=\"user\" class=\"submit\">"; if($stst=='1'){ print"<option value=\"us\" name=\"us\">Użytkownik</option> <option value=\"mod\" name=\"mod\">Moderator</option> <option value=\"admin\" name=\"admin\">Administrator</option> <option value=\"ban\" name=\"ban\">Zbanuj</option>"; }elseif($stst=='2'){ print"<option value=\"mod\" name=\"mod\">Moderator</option> <option value=\"us\" name=\"us\">Użytkownik</option> <option value=\"admin\" name=\"admin\">Administrator</option> <option value=\"ban\" name=\"ban\">Zbanuj</option>"; }elseif($stst=='3'){ print"<option value=\"admin\" name=\"admin\">Administrator</option> <option value=\"mod\" name=\"mod\">Moderator</option> <option value=\"us\" name=\"us\">Użytkownik</option> <option value=\"ban\" name=\"ban\">Zbanuj</option>"; }else{ print"<option value=\"mod\" name=\"mod\">Moderator</option> <option value=\"us\" name=\"us\">Użytkownik</option> <option value=\"admin\" name=\"admin\">Administrator</option> <option value=\"ban\" name=\"ban\">Zbanuj</option>"; } print"</select><br>"; print"<table border=0 cellspacing=5> <tr><td>ID</td><td>Forum</td><td>Kategoria</td></tr>"; while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)){ $id=$rekord['id']; $nazwa=$rekord['nazwa']; $opis=$rekord['opis']; $mod=$rekord['mod']; $kateg=$rekord['kategoria']; print"<tr><td>$id</td><td>$nazwa</td><td>"; print"Moderator: <select name=\"$id\" class=submit> <option value=\"nie\">Nie</option> <option value=\"tak\">Tak</option> </select>"; print"</td><td></tr>"; } print"</table><br><input type=submit class=submit value=\"Zmień uprawnienia\"></form>"; }elseif ($_GET['zm_uprawnienia']){ if ($_POST['user']=='admin'){ $query = "UPDATE ".$prefix."_userzy SET status='3' WHERE id='".$_GET['zm_uprawnienia']."';"; $wynik=mysql_query($query); print"Zmieniono na <b>admina</b>!<br><a href='?'>Cofnij się</a>"; }elseif ($_POST['user']=='mod'){ $query = "UPDATE ".$prefix."_userzy SET status='2' WHERE id='".$_GET['zm_uprawnienia']."';"; $wynik=mysql_query($query); print"Zmieniono na <b>moderatora</b>!<br><a href='?'>Cofnij się</a>"; }elseif ($_POST['user']=='ban'){ $query = "UPDATE ".$prefix."_userzy SET status='-1' WHERE id='".$_GET['zm_uprawnienia']."';"; $wynik=mysql_query($query); print"<b>Zbanowano</b> usera!<br><a href='?'>Cofnij się</a>"; }elseif ($_POST['user']=='us'){ $query = "UPDATE ".$prefix."_userzy SET status='1' WHERE id='".$_GET['zm_uprawnienia']."';"; $wynik=mysql_query($query); print"Zmieniono na <b>usera</b>!<br><a href='?'>Cofnij się</a>"; } print"<br>"; //zmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmzmz $wynikqw = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_userzy WHERE id='".$_GET['zm_uprawnienia']." LIMIT 1';") or die("Błą…d!!!"); while ($rekordqw = mysql_fetch_array ($wynikqw)){ $useqr=$rekordqw['user']; } $wynikq = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_fora ORDER BY id;") or die("Błą…d!!!"); while ($rekordq = mysql_fetch_array ($wynikq)){ $id=$rekordq['id']; $idsdf=$rekordq['id']; $nafoss=$rekordq['nazwa']; if ($_POST[$idsdf]=="tak"){ $wynikqwus = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_uprawnienia WHERE user='".$useqr."' AND forum='".$idsdf."' LIMIT 1;") or die("Błą…d!!!"); while ($rekordqw = mysql_fetch_array ($wynikqwus)){ } $queryqq = "INSERT INTO ".$prefix."_uprawnienia (user, forum, tak) VALUES ('".$useqr."', '".$idsdf."', 'tak');"; $wynikqq= mysql_query($queryqq); } if ($_POST[$idsdf]=="nie"){ mysql_query("DELETE FROM ".$prefix."_uprawnienia WHERE user = '".$useqr."' AND forum='".$idsdf."';"); } } //smnsnsnsnsnsnsnsnsmnsnsnsnsnsnsnsnsmnsnsnsnsnsnsnsnsmnsnsnsnsnsnsnsnsmnsnsnsnss }elseif ($_GET['zmien_konfiguracje']){ //.,.,..,. if ($_POST['dolocz']!='nie'){$pdsada='tak';}else{$pdsada='';} if($_POST['nazwa']&&$_POST['opis']&&$_POST['logo']&&$_POST['styl']&&$_POST['strefa']){ $query = "UPDATE ".$prefix."_konfig SET styl='".$_POST['styl']."', tytul="; $query .="'".$_POST['nazwa']."', opis='".$_POST['opis']."', logo='".$_POST['logo']."', strefa='".$_POST['strefa']."', rss='".$_POST['rss']."', icon='".$_POST['icon']."', kod1='".$_POST['kod1']."', kod2='".$_POST['kod2']."' , dolaczniki='".$pdsada."' WHERE ids='1';"; $wynik=mysql_query($query); print'<b> Zmieniono!</b><br> Aby przejść do indexu administracji, <a href=?>kliknij</a>'; }else{ print'<b>Nie zmieniono!</b><br><i>Uzupełnij pola: "nazwa" i "opis"!</i>'; } //okokokokok }elseif ($_GET['skasuj_kat']){ $wynik = mysql_query("DELETE FROM ".$prefix."_kategoria WHERE id = '".$_GET['skasuj_kat']."';"); print"Usunięto Kategorię!<br><a href='?'>Cofnij się</a>"; }elseif ($_GET['add']){ $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_konfig;") or die("Błą…d!!!"); if ($rekord = mysql_fetch_assoc ($wynik)){ $nazwa=$rekord['tytul']; $opis=$rekord['opis']; $styl=$rekord['styl']; $logo=$rekord['logo']; } print"<form action='?addd=".$_GET['add']."' method=post><table border=0 width=100% class=box cellspacing=0><tr><td> <table border=0 width=100% class=boxed><tr><td><b>Dodawanie usera do grupy</b></td></table> </td></tr><tr><td> User:<select name=\"user\" value=\"$styl\" style='width:100%;'>"; $wynikj = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_userzy ORDER BY id;"); while($rekordj = mysql_fetch_assoc ($wynikj)){ $id = $rekordj['id']; $user = $rekordj['user']; print"<option value='$user'>$user</option>"; } print'</select>'; print"</td></tr><tr><td><input type=submit class=submit></td></tr></table></form>"; }elseif ($_GET['skasuj_range']){ $wynik = mysql_query("DELETE FROM ".$prefix."_rangi WHERE id = '".$_GET['skasuj_range']."';"); print"Usunięto rangę!<br><a href='?'>Cofnij się</a>"; }elseif ($_GET['zmien_range']){ if($_POST['nazwaa']){ $query = "UPDATE ".$prefix."_rangi SET nazwa='".$_POST['nazwaa']."', od="; $query .="'".$_POST['oda']."', obraz='".$_POST['obraza']."' WHERE id='".$_GET['zmien_range']."';"; $wynik=mysql_query($query); print"Zmieniono rangę!<br><a href='?'>Cofnij się</a>"; } }elseif ($_GET['zmien_kat']){ if($_POST['nazwa']){ $query = "UPDATE ".$prefix."_kategoria SET nazwa='".$_POST['nazwa']."' WHERE id='".$_GET['zmien_kat']."';"; $wynik=mysql_query($query); print"Zmieniono kategorię!<br><a href='?'>Cofnij się</a>"; } }elseif ($_GET['edytuj_range']){ $wynikht = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_rangi WHERE id='".$_GET['edytuj_range']."';") or die("Błą…d!!!"); if ($rekordht = mysql_fetch_assoc ($wynikht)){ $nazwa=$rekordht['nazwa']; $odb=$rekordht['od']; $obrazz=$rekordht['obraz']; print"<form action='?zmien_range=".$_GET['edytuj_range']."' method=\"POST\"> <table border=0 cellspacing=0> <tr><td>Nazwa</td><td>Minimalna ilość postów</td><td>Obraz rangi</td></tr> <tr><td><input type=\"text\" name=\"nazwaa\" class=\"inp\" value=\"$nazwa\"></td> <td><input type=\"text\" name=\"oda\" class=\"inp\" value=\"$odb\"></td><td> <input type=\"text\" class=\"inp\" name=\"obraza\" value=\"$obrazz\"></td></tr> </table> <input class=\"inp\" value=\"Zmień\" type=\"submit\"> </form>"; } }elseif ($_GET['edytuj_kat']){ $wynikht = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_kategoria WHERE id='".$_GET['edytuj_kat']."';") or die("Błą…d!!!"); if ($rekordht = mysql_fetch_assoc ($wynikht)){ $nazwa=$rekordht['nazwa']; print"<form action='?zmien_kat=".$_GET['edytuj_kat']."' method=\"POST\"> <table border=0 cellspacing=0> <tr><td>Nazwa</td></tr> <tr><td><input type=\"text\" name=\"nazwa\" class=\"inp\" value=\"$nazwa\"></td> </tr> </table> <input class=\"inp\" value=\"Zmień\" type=\"submit\"> </form>"; } }elseif ($_GET['addd']){ if ($_POST['user']){ $query = "INSERT INTO ".$prefix."_userzy_grupy (user, grupa) VALUES ('".$_POST['user']."', '".$_GET['addd']."');"; $wynik= mysql_query($query); print"Dodano usera do grupy!<br><a href='?grupa=".$_GET['addd']."'>Cofnij się</a>"; } }elseif ($_GET['co']=="dodaj_range"){ if ($_POST['nazwa']&&$_POST['od']){ $query = "INSERT INTO ".$prefix."_rangi (nazwa, od, obraz) VALUES ('".$_POST['nazwa']."', '".$_POST['od']."', '".$_POST['obraz']."');"; $wynik= mysql_query($query); print"Dodano nową… rangę!<br><a href='?'>Cofnij się</a>"; }else{ print'Uzupełnij puste pola!'; } }elseif ($_GET['wlasciwosci']){ $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_grupy WHERE id='".$_GET['wlasciwosci']."';") or die("Błą…d!!!"); if ($rekord = mysql_fetch_assoc ($wynik)){ $idd=$rekord['id']; $moderator=$rekord['moderator']; $uprawnienia=$rekord['uprawnienia']; $nazwa=$rekord['nazwa']; if($idd=$_GET['wlasciwosci']){ $name=$nazwa; print"<form action='?zmienwgr=$idd' method=post>Nazwa grupy: <input type=text name=nazwa class=submit value=$name><br>"; print"Uprawnienia: członków grupy: <select name=\"user\" class=\"submit\"> <option value=\"$uprawnienia\" name=\"$uprawnienia\">Bez zmiany - $uprawnienia</option> <option value=\"us\" name=\"us\">Użytkownik</option> <option value=\"mod\" name=\"mod\">Moderator</option> <option value=\"admin\" name=\"admin\">Administrator</option> </select><br>"; print"Kolor: grupy: <select name=\"col\" class=\"submit\"> <option value=\"black\" name=\"black\">Czarny</option> <option value=\"gray\" name=\"gray\">Szary</option> <option value=\"brown\" name=\"brown\">Brą…zawy</option> <option value=\"blue\" name=\"blue\">Niebieski</option> <option value=\"green\" name=\"green\">Zielony</option> <option value=\"red\" name=\"red\">Czerwiny</option> <option value=\"orange\" name=\"orange\">Pomarańczowy</option> <option value=\"yellow\" name=\"yellow\">Å»ółty</option> <option value=\"white\" name=\"white\">Biały</option> </select><br>"; print"Moderator grupy: <input type=text name=mod class=submit value=$moderator><br><input type=submit class='submit'></form>"; } } }elseif ($_GET['zmienwgr']){ //ZMIANA GRUPY!!!!!!!!!!!!!!!!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ if ($_POST['mod']){ $query = "UPDATE ".$prefix."_grupy SET id='".$_GET['zmienwgr']."', moderator='".$_POST['mod']."', uprawnienia='".$_POST['user']."', nazwa='".$_POST['nazwa']."', col='".$_POST['col']."' WHERE id='".$_GET['zmienwgr']."';"; $wynik=mysql_query($query); print"Zmieniono właściwości! <hr><a href=?grupa=".$_GET['zmienwgr']." class=men>Powróć do grupy</a>"; } }elseif ($_GET['usunzgrupy']){ $wynik = mysql_query("DELETE FROM ".$prefix."_userzy_grupy WHERE id = '".$_GET['usunzgrupy']."';"); print"Usunięto usera z grupy!<br><a href='?'>Cofnij się</a>"; }elseif ($_GET['grupa']){ //. $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_grupy WHERE id='".$_GET['grupa']."';") or die("Błą…d!!!"); if ($rekord = mysql_fetch_assoc ($wynik)){ $idd=$rekord['id']; $moderator=$rekord['moderator']; $uprawnienia=$rekord['uprawnienia']; $nazwa=$rekord['nazwa']; if($idd=$_GET['grupa']){ $name=$nazwa; print"<table border=0 width=100% class=box cellspacing=0><tr><td> <table border=0 width=100% class=boxed><tr><td>Grupa: $name</td><td>Moderator grupy to $moderator</td><td>Uprawnienia grupy: $uprawnienia</td></tr></table></td></tr><tr><td> $all </td></tr></table></td></tr><tr><td> <table border=0 cellpadding=7 cellspacing=4> "; //USERZY $wynikws = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_userzy_grupy WHERE grupa='".$idd."';") or die("Błą…d!!!"); while ($rekordws = mysql_fetch_assoc ($wynikws)){ $idws=$rekordws['id']; $grupa=$rekordws['grupa']; $user=$rekordws['user']; print"<tr><td><li></td><td>$user</td> <td><a href='?usunzgrupy=$idws'>usuń</a></td></tr>"; } print"</table></td></tr><tr><td> <a href=\"?add=$idd\" class=menu>Dodaj usera do grupy</a>| <a href=\"?wlasciwosci=$idd\" class=menu>Właściwości grupy</a> </td></tr></table>"; //KONIEC } //. } }elseif ($_GET['co']=='dodaj_grupe'){ if ($_POST['nazwa']&&$_POST['opis']){ $query = "INSERT INTO ".$prefix."_grupy (nazwa, moderator) VALUES ('".$_POST['nazwa']."', '".$_POST['opis']."');"; $wynik= mysql_query($query); print"Dodano grupę!<br><a href=?>Cofnij się</a>"; } }elseif ($_GET['co']=='dodaj_styl'){ //DODAWANIE $nazwa=$_POST['nazwa']; $opis=$_POST['opis']; if ($nazwa&&$opis){ $query = "INSERT INTO ".$prefix."_style (nazwa, sciezka) VALUES ('".$nazwa."', '".$opis."');"; $wynik= mysql_query($query); print"Dodano!<br><a href=?>Cofnij się</a>"; } }elseif ($_GET['usun_forum']){ $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_fora;") or die("Błą…d!!!"); $wynik = mysql_query("DELETE FROM ".$prefix."_fora WHERE id = '".$_GET['usun_forum']."';"); print"Usunięto!<br><a href=?>Cofnij się</a>"; //KONIEC }elseif($_GET['ska']){ $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_style;") or die("Błą…d!!!"); $wynik = mysql_query("DELETE FROM ".$prefix."_style WHERE id = '".$_GET['ska']."';"); print"Usunięto!<br><a href=?>Cofnij się</a>"; }elseif ($_GET['zmien']){ $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_fora;") or die("Błą…d!!!"); if($_POST['nazwa']&&$_POST['opis']){ $query = "UPDATE ".$prefix."_fora SET id='".$_GET['zmien']."', nazwa='".$_POST['nazwa']."', opis='".$_POST['opis']."', kategoria='".$_POST['kategoria']."' WHERE id='".$_GET['zmien']."';"; $wynik=mysql_query($query); print"Zmieniono!<br><a href=?>Cofnij się</a>"; } }elseif ($_GET['edytuj_forum']){ $query = "SELECT * FROM ".$prefix."_fora where id='".$_GET['edytuj_forum']."';"; $wynik = mysql_query ($query); while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)){ $id = $rekord['id']; $idge = $rekord['id']; $nazwa = $rekord['nazwa']; $opis = $rekord['opis']; $mod = $rekord['mod']; if($idge==$_GET['edytuj_forum']){ print'<b>'; print$nazwa; print'</b><form method="post" action="?zmien='.$id.'">'; print'<table><tr><td>Nazwa forum:</td><td><input class="inp" type="text" name=nazwa value="'.$nazwa.'"></td></tr>'; print'<tr><td>Opis:</td><td><input class="inp" type="text" name=opis value="'.$opis.'"></td></tr>'; print"<tr><td>Kategoria:</td><td> <select name=\"kategoria\" class=\"inp\">"; $wynikjjk = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_kategoria ORDER BY nazwa;") or die("Błą…d!!!"); while ($rekordjjk = mysql_fetch_array ($wynikjjk)){ $nakat=$rekordjjk['nazwa']; print"<option value=\"$nakat\" class=kk>Kategoria: $nakat</option>"; } $wynikjjk = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_fora ORDER BY nazwa;") or die("Błą…d!!!"); while ($rekordjjk = mysql_fetch_array ($wynikjjk)){ $nakat=$rekordjjk['nazwa']; $id=$rekordjjk['id']; print"<option value=\"$id\" class=bb>Forum: $nakat</option>"; } print" </select></td></tr>"; print"</table><input class=\"inp\" value=\"Zmień\" type=\"submit\">"; print"<br><a href=?>Cofnij się</a>"; } } }elseif ($_GET['zmienstyl']){ $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_style;") or die("Błą…d!!!"); if($_POST['nazwa']&&$_POST['opis']){ $query = "UPDATE ".$prefix."_style SET id='".$_GET['zmienstyl']."', nazwa='".$_POST['nazwa']."', sciezka='".$_POST['opis']."';"; $wynik=mysql_query($query); print"Zmieniono!<br><a href=?>Cofnij się</a>"; } }elseif ($_GET['edy']){ $query = "SELECT * FROM ".$prefix."_style where id='".$_GET['edy']."';"; $wynik = mysql_query ($query); while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)){ $id = $rekord['id']; $nazwa = $rekord['nazwa']; $sciezka = $rekord['sciezka']; if($idge==$_GET['edytuj_forum']){ print'<b>'; print$nazwa; print'</b><form method="POST" action="?zmienstyl='.$id.'">'; print'<table><tr><td>Nazwa stylu:</td><td><input class="inp" type="text" name=nazwa value="'.$nazwa.'"></td></tr>'; print'<tr><td>Åšcieżka/katalog:</td><td><input class="inp" type="text" name=opis value="'.$sciezka.'"></td></tr>'; print"</table><input class=\"inp\" value=\"Zmień\" type=\"submit\">"; print"<br><a href=?>Cofnij się</a>"; } } }else{ print'<b>Panel administracyjny!</b><br>'; ?> <div class="wszystko"> <div id="zakladka1" class="zakladka" onClick="uaktywnij(1);">Regulamin</div> <div id="zakladka2" class="zakladka" onClick="uaktywnij(2);">Fora</div> <div id="zakladka9" class="zakladka" onClick="uaktywnij(9);">Kategorie</div> <div id="zakladka3" class="zakladka" onClick="uaktywnij(3);">Użytkownicy</div> <div id="zakladka4" class="zakladka" onClick="uaktywnij(4);">Konfiguracja</div> <div id="zakladka5" class="zakladka" onClick="uaktywnij(5);">Style</div> <div id="zakladka6" class="zakladka" onClick="uaktywnij(6);">Grupy</div> <div id="zakladka7" class="zakladka" onClick="uaktywnij(7);">Galeria</div> <div id="zakladka8" class="zakladka" onClick="uaktywnij(8);">Rangi</div> <div id="zakladka13" class="zakladka" onClick="uaktywnij(13);">Roześlij maile</div> <div id="zakladka10" class="zakladka" onClick="uaktywnij(10);">Uśmieszki</div> <div id="zakladka12" class="zakladka" onClick="uaktywnij(12);">Portal</div> <div id="zakladka11" class="zakladka" onClick="uaktywnij(11);">Kopia zapasowa</div> <div class="ostatnia"> </div> <div class="panel" id="panel13"><div align=center><b>Rozsyłanie maili:</b></div> <div id=warstwa2 style='display:none;'><table border=0 width=100%><tr><td>Wysłano maile! </td><td align=right valign=top><input type=button onClick=kikis(); value=X class=submit></td></tr></table></div> <select name="do" class=submit id='kto'> <option value="w">Wszystkich użytkowników</option> <option value="m">Do moderatorów</option> <option value="adm">Do adminów</option> </select> <br><input type=text name=tytul class=submit id=tytul> <br><textarea name='tresc' class=inner id=tresc></textarea><br><input type=button class=submit onClick='wyslij()' value='Wyślij'> </div> <div class="panel" id="panel10"><div align=center><b>Uśmieszki</b></div> <? $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_ikonki;") or die("Błą…d tabeli!!!"); print"<a href='?nowyusmieszek=1' class=men>Nowy uśmieszek</a><hr><table border=0 cellspacing=2 width=100%><tr class=inner><td width=5%>ID</td><td width=10%>Ikonka</td><td>tekst</td><td>-</td><td></td></tr>"; while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)){ $id=$rekord['id']; $obrazek=$rekord['obrazek']; $z=$rekord['z']; print"<tr onmouseover='onvt(this);' onmouseout='ontt(this);' class=onv><td>$id</td><td><img src='$obrazek' border=0></td><td>$z</td><td><a href='?edytujusmieski=$id' class=men>edytuj</a></td><td><a href='?kasujusmieski=$id' class=men>kasuj</a></td></tr>"; } print"</table>"; ?> </div> <div class="panel" id="panel11" ><div align=center><b>Kopia zapasowa forum</b></div> <form action="?safe=tak" method="post"> <input type=checkbox name=k class=submit>Kategorie<br> <input type=checkbox name=f class=submit>Fora<br> <input type=checkbox name=t class=submit>Tematy<br> <input type=checkbox name=p class=submit>Posty<br> <input type=checkbox name=u class=submit>Userzy<br> <input type=checkbox name=g class=submit>Grupy<br> <input type=checkbox name=i class=submit>Ikonki<br> <input type=checkbox name=d class=submit>Dozwolenia<br> <input type=checkbox name=np class=submit>Notatki prywatne<br> <input type="submit" value='Wykonaj kopię bezpieczeństwa' class='submit'> </form> ISTNIEJą„CE KOPIE:<hr> <? $path='kopia/'; $katalog = opendir($path); while ($kat = readdir($katalog)) { if (is_file($path.$kat)) echo "<li><a href=\"?przywroc_safe=$kat\" class=men>$path$kat</a></li>"; } closedir($katalog); ?> </div> <div class="panel" id="panel12" ><div align=center><b>Portal</b></div> </div> <div class="panel" id="panel1" ><div align=center><b>Regulamin</b></div> <? $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_regulamin WHERE id='1';") or die("Błą…d!!!"); while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)){ $tresasdc=$rekord['tresc']; print"<form action=?zmien=regulamin method=post><textarea name=regul style='width:100%;height:300px;' id='regulaminek'>$tresasdc</textarea><br><input type=button onClick='znienregulamin()' class=submit value='Zmień regulamin'></form> <div id='regul_zm' class='warstwa2' style='display:none;'><table border=0 width=100%><tr><td>Zmienion regulamin! </td><td align=right valign=top><input type=button onClick=kikis(); value=X class=submit></td></tr></table></div>"; } ?> </div> <div class="panel" id="panel2" > <div align=center><b>Zarzą…dzanie forami</b></div> <? $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_fora;") or die("Błą…d!!!"); print"<table border=0 cellpadding=5> <tr class=onv><td>ID</td><td>Nazwa</td><td>opis</td><td>moderowane</td><td>Kategoria</td><td></td><td></td></tr>"; while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)){ $id=$rekord['id']; $nazwa=$rekord['nazwa']; $opis=$rekord['opis']; $mod=$rekord['mod']; $kateg=$rekord['kategoria']; print"<tr onmouseover='onvt(this);' onmouseout='ontt(this);' class=onv><td><div id=howevere1$id style='display:block;'>$id</div></td><td><div id=howevere2$id style='display:block;'>$nazwa</div></td><td><div id=howevere3$id style='display:block;'>$opis</div></td><td><div id=howevere4$id style='display:block;'>$mod</div></td><td><div id=howevere7$id style='display:block;'>"; if($kateg==count(0,999999999999999999999999999999999999999)){ $wynikdd = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_fora WHERE id='".$kateg."' LIMIT 1;") or die("Błą…d!!!"); while ($rekorddd = mysql_fetch_array ($wynikdd)){ $nazwaasa=$rekorddd['nazwa']; print'W forum: '.$nazwaasa ; } }else{ print$kateg; } print"</div></td><td><div id=howevere5$id style='display:block;'><a href=\"?edytuj_forum=$id\" class=\"men\">edytuj</a> </div></td><td><div id=howevere6$id style='display:block;'><a href=\"#\" onClick=\"kasfor('$id')\" class=men>skasuj</a></div></td></tr>"; } print" </table> <div id='kattter3' class='warstwa2' style='display:none;'><table border=0 width=100%><tr><td>Usunięto forum! </td><td align=right valign=top><input type=button onClick=kikis(); value=X class=submit></td></tr></table></div> <img src=$styl/img/paz.gif width=100% height=10 border=0> <br>Dodawanie forum <form action=?co=dodaj_forum method=POST> <table border=0 cellspacing=0> <tr><td>Nazwa</td><td>Opis</td><td>Położenie w</td></tr> <tr><td><input type=text name=nazwa class=\"inp\" id=\"nazwaf\"></td><td> <input type=text class=\"inp\" name=opis id=\"opisf\"></td><td> <select name=\"kategoria\" class=\"inp\" id=\"kategoriaf\">"; $wynikjjk = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_kategoria ORDER BY nazwa;") or die("Błą…d!!!"); while ($rekordjjk = mysql_fetch_array ($wynikjjk)){ $nakat=$rekordjjk['nazwa']; print"<option value=\"$nakat\" class=kk>Kategoria: $nakat</option>"; } $wynikjjk = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_fora ORDER BY nazwa;") or die("Błą…d!!!"); while ($rekordjjk = mysql_fetch_array ($wynikjjk)){ $nakat=$rekordjjk['nazwa']; $id=$rekordjjk['id']; print"<option value=\"$id\" class=bb>Forum: $nakat</option>"; } print" </select> <div id='katttfor' class='warstwa2' style='display:none;'> <table border=0 width=100%><tr><td>Dodano forum! </td><td align=right valign=top><input type=button onClick=kikis(); value=X class=submit></td></tr></table> </div> </td></tr> </table> <input onclick=\"dodajforo()\" type=\"button\" value=\"Dodaj \"/ class=inp> </form> "; ?> </div> <div class="panel" id="panel3" ><b>Zarzą…dzanie użytkownikami</b> <? //!~V!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! if ($_GET['co']=='skasuj'){ $wynik = mysql_query("DELETE FROM ".$prefix."_userzy WHERE user = '".$_GET['id']."';"); print'<b> Zmieniono!</b><br> Aby przejść do indexu administracji, <a href=index.php>kliknij</a>'; } if ($_GET['co']=="zamien"){ if($_POST['haslo']&&$_POST['email']&&$_POST['userr']&&$_POST['hasss']){ $query = "UPDATE userzy SET status='".$_SESSION[$sss1]."', user="; $query .="'".$_POST['userr']."', has='".md5($_POST['haslo'])."', mail='".$_POST['email']."', imag='".$_POST['imag']."', stopka='".$_POST['stopka']."', www='".$_POST['www']."', skad='".$_POST['skad']."', strefa='".$Country."' WHERE user='".$_SESSION[$sss2]."';"; $wynik=mysql_query($query); print'<b> Zmieniono z hasłem!</b><br> Aby przejść do indexu administracji, <a href=index.php>kliknij</a>'; }elseif($_POST['haslo']&&$_POST['email']&&$_POST['userr']){ $query = "UPDATE userzy SET status='".$_SESSION[$sss1]."', user="; $query .="'".$_POST['userr']."', has='".$_POST['haslo']."', mail='".$_POST['email']."', imag='".$_POST['imag']."', stopka='".$_POST['stopka']."', www='".$_POST['www']."', skad='".$_POST['skad']."', strefa='".$Country."' WHERE user='".$_SESSION[$sss2]."';"; $wynik=mysql_query($query); print'<b> Zmieniono bez hasła!</b><br> Aby przejść do indexu administracji, <a href=?>kliknij</a>'; }else{ print'<b>Nie zmieniono!</b><br><i>Uzupełnij pola: hasło i e-mail!</i>'; } } if ($_GET['co']=="zmien"){ $query = "SELECT * FROM ".$prefix."_userzy where user='".$_SESSION[$sss2]."';"; $wynik = mysql_query ($query); $rekord = mysql_fetch_assoc ($wynik); $iu = $rekord['id']; $haslo = $rekord['has']; $mail = $rekord['mail']; $imag = $rekord['imag']; $stopka = $rekord['stopka']; $www = $rekord['www']; $skad = $rekord['skad']; $user = $rekord['user']; if ($iu==$_GET['id']){ print'<b>'; print$_SESSION[$sss2]; print'</b><form method="post" action="?co=zamien">'; print'<table><tr><td>User:</td><td><input type="text" name=userr value="'.$user.'"></td></tr>'; print'<tr><td><input type=checkbox name=hasss>Zmień hasło:</td><td><input type="password" name=haslo value=""></td></tr>'; print'<tr><td>E-mail:</td><td><input type="text" name=email value="'.$mail.'"></td></tr>'; print'<tr><td>Adres obrazka:</td><td><input type="text" name=imag value="'.$imag.'"></td></tr>'; print'<tr><td>Ską…d:</td><td><input type="text" name=skad value="'.$skad.'"></td></tr>'; print'<tr><td>WWW:</td><td><input type="text" name=www value="'.$www.'"></td></tr>'; print'<tr><td>Stopka:</td><td><input type="text" name=stopka value="'.$stopka.'"></td></tr></table><br> <input type=submit value=zmien style="border: 1px solid blue; width: 60px; height: 22px; color: blue; background-color: transparent;"></form>'; //^%!@!1111111111111111111111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! } }else{ print"<table border=0 cellpadding=5><tr class=inner><td><b>Użytkownik</b></td><td><b>Status</b></td><td><b>Mail</b></td><td>Akcja</td><td></td><td></td></tr>"; $wynik = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_userzy;") or die("Błą…d!!!"); while ($rekord = mysql_fetch_assoc ($wynik)){ $id=$rekord['id']; $user=$rekord['user']; $haslos=$rekord['has']; $stat=$rekord['status']; $email=$rekord['mail']; $imag=$rekord['imag']; $stopka=$rekord['stopka']; print"<tr onmouseover='onvt(this);' onmouseout='ontt(this);' class=onv><td>$user</td><td>$stat</td><td>$email</td><td><a href='?co=skasuj&id=$id' class=men>skasuj</a></td> <td><a href='?co=zmien&id=$id' class=men>zmień ustawienia</a></td> <td><a href='?uprawnienia=$id' class=men>Uprawnienia</a></td> </tr>\n"; } print"</table>"; } ?> </div> <div class="panel" id="panel4"><div align=center><b>Konfiguracja</b></div><br> <? $wynikf = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_konfig;") or die("Błą…d!!!"); if ($rekordf = mysql_fetch_assoc ($wynikf)){ $id=$rekordf['id']; $styl=$rekordf['styl']; $tytul=$rekordf['tytul']; $opis=$rekordf['opis']; $logo=$rekordf['logo']; $strefa=$rekordf['strefa']; $rss=$rekordf['rss']; $icon=$rekordf['icon']; $k1=$rekordf['kod1']; $k2=$rekordf['kod2']; } print"<form action=?zmien_konfiguracje=tak method=post> Nazwa forum: <input type=text name=nazwa value='$tytul'><br> Opis: <input type=text name=opis value='$opis'><br> Logo: <input type=text name=logo value='$logo'><br> Ikona: <input type=text name=icon value='$icon'><br> Kanał informacyjny <i>(możesz nic nie wpisywać)</i>: <input type=text name=rss value='$rss'><br> Styl główny: <input type=text name=styl value='$styl'><br> Główna strefa: <select name=\"strefa\"> <option value=\"WA\">Polska (Warszawa)</option> <option value=\"LA\">USA (Los Angeles)</option> <option value=\"MO\">Rosja (Moskwa)</option> <option value=\"SY\">Australia (Sydney)</option> </select> <hr> Możliwość dołą…czania plików w tematach: <select name=\"dolocz\"> <option value=\"tak\">Tak</option> <option value=\"nie\">Nie</option> </select> <hr> Możesz dodać kod do forum na począ…tku (np jeżeli chcesz używać <b>statystyk</b>, tu włożysz na stronę kody!):<br> <textarea name='kod1' tabindex=1>$k1</textarea><br> oraz na końcu<br> <textarea name='kod2' tabindex=1>$k2</textarea> <br> <input type=submit value=\"Zmień\"> </form>"; ?> </div> <div class="panel" id="panel5"><div align=center><b>Style</b></div> <? print'<table border=0 cellspacing=4><tr class=onv><td>Id</td><td>Nazwa</td><td>Åšcieżka</td><td></td><td></td></tr>'; $wynikj = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_style;"); while($rekordj = mysql_fetch_assoc ($wynikj)){ $id = $rekordj['id']; $nazwa = $rekordj['nazwa']; $sciezka = $rekordj['sciezka']; print"<tr onmouseover='onvt(this);' onmouseout='ontt(this);' class=onv><td>$id</td><td>$nazwa</td><td>$sciezka</td><td><a href=?edy=$id class=men>edytuj</a></td><td><a href=?ska=$id class=men>skasuj</a></td></tr>"; } print'</table>'; print"<img src=$styl/img/paz.gif width=100% height=10 border=0> <br>Dodawanie forum <form action=?co=dodaj_styl method=POST> <table border=0 cellspacing=0> <tr><td>Nazwa</td><td>Åšcieżka/katalog</td></tr> <tr><td><input type=text name=nazwa class=\"inp\"></td><td> <input type=text class=\"inp\" name=opis></td></tr> </table> <input class=\"inp\" value=\"Dodaj\" type=\"submit\"> </form>"; ?> </div> <div class="panel" id="panel6" > <div align=center><b>Grupy</b></div> <? $wynikss = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_grupy ORDER BY id;") or die("Błą…d!!!"); print"<b>Grupy</b><br><table cellspacing=4 cellpadding=3 border=0> <tr class=onv><td>ID</td><td>Nazwa grupy</td><td>Moderator grupy</td><td></td></tr> "; while ($rekordss = mysql_fetch_assoc ($wynikss)){ $idd=$rekordss['id']; $moderator=$rekordss['moderator']; $uprawnienia=$rekordss['uprawnienia']; $nazwa=$rekordss['nazwa']; print"<tr onmouseover='onvt(this);' onmouseout='ontt(this);' class=onv><td>$idd</td><td><a href='?grupa=$idd' class=men>$nazwa</a></td><td>$moderator</td><td>$uprawnienia</td></tr>"; } print"</table>"; print"<img src=$styl/img/paz.gif width=100% height=10 border=0> <br>Tworzenie grupy <form action=?co='dodaj_grupe' method=POST> <table border=0 cellspacing=0> <tr><td>Nazwa</td><td>Moderator grupy</td></tr> <tr><td><input type=text name=nazwa class=\"inp\"></td><td> <input type=text class=\"inp\" name=opis></td></tr> </table> <input class=\"inp\" value=\"Dodaj\" type=\"submit\"> </form>"; ?> </div> <div class="panel" id="panel7"> <div align=center><b>Galeria</b></div> <? $path='galeria/'; print'<new><table border=0 width="100%">'; $katalog = opendir($path); while ($kat = readdir($katalog)) { if (is_file($path.$kat)) echo '<tr onmouseover=\'onvt(this);\' onmouseout=\'ontt(this);\' class=onv><td><li><a href="'.$path.$kat.'" class=men>'.$path.$kat.'</a> </td></li><td> <form method=get action=admin.php?kasuj><input type=hidden name=skasuj value="'.$path.$kat.'"><a href="admin.php?skasuj='.$path.$kat.'" class=men>Skasuj</a></td></tr>'; } print'</table></form> </new>'; closedir($katalog); if ($_GET['skasuj']){ unlink($_GET['skasuj']); } //echo'<form method=get action=kas.php><input type=text name=skasuj>'; //echo'<input type=submit name=ska value=Skasuj></form>'; ?> </div> <div class="panel" id="panel8"> <div align=center><b>Rangi</b></div> <? $wyniksws = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_rangi ORDER BY id;") or die("Błą…d!!!"); print"<table cellspacing=4 cellpadding=3 border=0> <tr class=onv><td>Nazwa rangi</td><td>Minimalna ilość postów</td><td>Obraz</td><td></td><td></td></tr>"; while ($rekordsws = mysql_fetch_assoc ($wyniksws)){ $nazwa=$rekordsws['nazwa']; $ided=$rekordsws['id']; $od=$rekordsws['od']; $obraz=$rekordsws['obraz']; print"<tr onmouseover='onvt(this);' onmouseout='ontt(this);' class=onv><td>$nazwa</td><td>$od</td><td><img src='$obraz' border=0 title='$obraz' alt='$obraz'></td><td><a href='?edytuj_range=$ided' class=men>edytuj</a></td><td><a href='?skasuj_range=$ided' class=men>skasuj</a></td></tr>"; } print"</table>"; print"<img src=$styl/img/paz.gif width=100% height=10 border=0> <br><b>Nowa ranga</b> <form action=\"?co=dodaj_range\" method=\"POST\"> <table border=0 cellspacing=0> <tr><td>Nazwa</td><td>Minimalna ilość postów</td><td>Obraz rangi</td></tr> <tr><td><input type=text name=nazwa class=\"inp\"></td> <td><input type=text name=od class=\"inp\"></td><td>"; print"<select name=\"obraz\" class=\"inp\">"; $path='rangi/'; $katalog = opendir($path); while ($kat = readdir($katalog)) { if (is_file($path.$kat)) echo "<option value=\"$path$kat\" name=\"$path$kat\">$path$kat</option>"; } closedir($katalog); print"</select></td></tr> </table> <input class=\"inp\" value=\"Dodaj\" type=\"submit\"> </form>"; ?> </div> <div class="panel" id="panel9"> <div align=center><b>Kategorie</b></div> <? print"<table cellspacing=4 cellpadding=0 border=0 width=100%> <tr class=onv><td><b>Kategoria</b></td><td width=10%></td><td width=10%></td></tr>"; $wynikjk = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_kategoria;") or die("Błą…d!!!"); while ($rekordjk = mysql_fetch_array ($wynikjk)){ $id=$rekordjk['id']; $nakat=$rekordjk['nazwa']; print"<tr onmouseover='onvt(this);' onmouseout='ontt(this);' class=onv><td><div id='howeverf$id' style='display:block;'>$nakat</div></td><td><div id='howeverfa$id' style='display:block;'><a href='?edytuj_kat=$id' class=men>edytuj</a></div></td><td><div id='howeverfaa$id' style='display:block;'><a href='#' onClick=\"kasujkate('$id')\" class=men>skasuj</a></div></td></tr></div>"; } print"</table>"; print"<img src=$styl/img/paz.gif width=100% height=10 border=0> <br><b>Nowa kategoria</b> <div id='kattt' class='warstwa2' style='display:none;'><table border=0 width=100%><tr><td>Dodano kategorię! </td><td align=right valign=top><input type=button onClick=kikis(); value=X class=submit></td></tr></table></div> <div id='kattterase' class='warstwa2' style='display:none;'><table border=0 width=100%><tr><td>Usunięto kategorię! </td><td align=right valign=top><input type=button onClick=kikis(); value=X class=submit></td></tr></table></div> <table border=0 cellspacing=0> <tr><td>Nazwa</td></tr> <tr><td><input type=text name=nazwa class=\"inp\" id='nazwa'></td></tr> <tr><td></td><td><input onclick=\"dodajkategorie()\" type=\"button\" value=\"Dodaj \"/ class=inp></td></tr> </table> </div></div></td></tr></table>"; }} include('loguj.php'); include('dol.php'); ?> Korzysta z biblioteki Sajax.php Pozdrawiam
 2. Mi chodzi o cokolwiek - byle jakie pole textowe Pozdr.
 3. Ale znaki nadal nie działają… Pozdrawiam
 4. $wynikshl="SET NAMES utf8"; $wynikaww= mysql_query($wynikshl); A więc tak??? Bo niestety nie działa:( Pozdr. P.S. Jedno z tych, zaraz po połączeniu z bazą danych - czyli przed, czy po $wyniksh = mysql_query ("SELECT * FROM ".$prefix."_shoutbox ORDER BY id DESC Limit 60;") or die("Błąd połączenia z bazą danych!");
 5. Jeżeli tu dobrze ustawiłem połą…czenie z bazą…: $wyniksh = "SET CHARACTER SET utf8"; // $wynikaww= mysql_query($wyniksh); $wynikshl="SET NAMES utf8"; $wynikaww= mysql_query($wynikshl); $wyniksh = mysql_query ("SELECT * FROM shoutbox ORDER BY id DESC Limit 60;") or die("Błą…d połą…czenia z bazą… danych!"); while ($rekordsh = mysql_fetch_assoc ($wyniksh)){ () }
 6. Hm, ale jak zmieniam pliki strony na utf, to mam takie"æ" znaczki Pozdrawiam
 7. Ad1. To tylko był komentarz który napisałem, zanim zmieniłem kod, gdyż nie chciałem czekać, gdy testowałem skrypt:) Masz rację, ale kiedy zmieniłem kodowanie pliku, a w plik strona.php korzystał z bazy danych - to nie było polskich znaków I co robić w tej sytuacji? Pozdr.
 8. Ojej a ja w moim skrypcie <script type="text/javascript" src="advajax.js"></script> <script> function test(){ advAJAX.get({ url : 'strona.php', onSuccess:function(obj) { document.getElementById('test').innerHTML=obj.responseText; } })} setInterval('test()', 5000);//minuta </script> <body onLoad='test()'> <div id="test"></div> nie mam polskich znaków :/
 9. A ja mam taki problem: <div align=center><b>Zarzą…dzanie forami</b></div> <? print" <br>Dodawanie forum <form action=?co=dodaj_forum method=POST> <table border=0 cellspacing=0> <tr><td>Nazwa</td><td>Opis</td><td>Położenie w</td></tr> <tr><td><input type=text name=nazwa class=\"inp\" id=\"nazwaf\"></td><td> <input type=text class=\"inp\" name=opis id=\"opisf\"></td><td> <select name=\"kategoria\" class=\"inp\" id=\"kategoriaf\"> <option value=\"jakasnazwa\" class=kk>Kategoria: jakasnazwa</option> </select> <div id='katttfor' class='warstwa2' style='display:none;'> <table border=0 width=100%><tr><td>Dodano forum! </td><td align=right valign=top></td></tr></table> </div> </td></tr> </table> <input onclick=\"dodajforo()\" type=\"button\" value=\"Dodaj \" class=inp> </form>"; ?> </div> Powyżej umieszczony kod podaje formularz, tworzy w ten sposób fragment skryptu forum w panelu administracyjnym! Przy użyciu Ajaxa ma on : function dodajforo() { _nazwaf = document.getElementById('nazwaf'); _opisf = document.getElementById('opisf'); _kategoriaf = document.getElementById('kategoriaf'); x_addfor(_nazwaf.value, _opisf.value, _kategoriaf.value, wyswietl_wynikfor); katttfor.style.display='block' } i : <? include('Sajax.php'); function addfor($nazwa, $opis, $kategoria) { if ($nazwa&&$opis&&$kategoria){ include('mysql.php'); include('config.php'); $query = "INSERT INTO ".$prefix."_fora (nazwa, opis, kategoria) VALUES ('".$nazwa."', '".$opis."', '".$kategoria."');"; $wynik= mysql_query($query); return"Dodano!"; }} sajax_init(); sajax_export('addfor'); sajax_handle_client_request(); ?> Problem w tym, że gdy do bazy danych zostaną… wpisane dane nowego wpisu, polskie znaki będą… wyglą…dały tak: Wpisuję: Pą…czek | świetne a rekord wyglą…da tak: P%u0105czek | %u015Bwietne Jak zrobić, żeby do bazy rekordy były dopisywane bez takich błędów? Pozdrawiam!
 10. Jak zrobić, żeby ramka (iframe) była domyślnie przewinięta na dół? Pozdrawiam
 11. Dobrze zrozumiałeś, wielkie dzięki
 12. Jak zmienić kod , by wstawiał tekst w miejscu, gdzie jest kursor i by było tak, że gdyby ktoś zaznaczył tekst, to oraz byłyby na począ…tku i końcu tego wyrazu.Ktoś wie?
 13. Czy mogę usuną…ć pierwsze trzy znaki w polu tekstowym, albo zmiennej? Np. W PHP? Jak to zrobić? Pozdrawiam!
 14. Kiedy przez CSS robię warstwy (chodzi o na przykład okno jak na tym forum Mój Asystent), mogę jakoś sterować która będzie na wierzchu? Jeśli tak: to napiszcie jak!!!!! Pozdr.
 15. ementos

  Bramki SMS

  Okej P.S. Jak zrobisz wersję 2, napisz
×
×
 • Create New...