Jump to content

MrNice

Użytkownicy
 • Content Count

  93
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About MrNice

 • Rank
  Rozgadany
 • Birthday 05/13/1986

Contact Methods

 • Strona WWW
  http://clanp4p.pl
 • GG
  6144561
 1. Nie mogę uzyskać dostępu do danych if($result = $activ->query($qstr)) { while($row = $result->fetch_assoc()) { $row['username']; } $result->close(); } else { echo "Bład zapytania"; } echo $row['username']; Wywołanie row poza pętla nic nie daje, "global" tez nic nie daje, chyba że w petli zrobie 2 tablice co skopiuje -- $list=$row; --, to jest bezsensu wtedy. Nie ma innego rozwią…zania?? Jak obsługiwać i przekazywać wynik zapytania select, pełno turtoriali, ale żadne rozwią…zanie nie działa. Potrzebuje obrobić dane, próbowałem, ale nie mam pojęcia jak zrobić.., jak wychodze z petli nie ma zmiennej row ;/
 2. Najlepszego pewno nie ma. Czym się różnią…??
 3. A co proponujesz, może być obiektowo hardcore lubię, a nauczyć się czegoś mogę. -1 Btw pytanie do tematu w skrypcie chce pobrać dane z 3 tabel. User,User_group,groups. Dało by się to zrobić jednym zapytaniem ?? Tabela user przechowuje potrzebne pola user field x,Nick id; Tabela groups przechowuje id groupy,; Tabela user_group przechowuje x danych id groupy, id(nick). Jeśli chodzi o całość skryptu, kolega polecił mi coś zrobić i mi nogi urwie, po to pisze sobie ten beznadziejny sterownik, bo myslę, że się czegoś nauczę,( innych kodów portali nie trawie, pracuje na webspellu i php by przemo, joomla była masakrą…),w każdym razie muszę coś takiego uzyskać: Groupa-Nick-Aktywny-Należność Tabele (pola odpowiadają…ce) Groupa, Należność- tabela groups zawiera definicje group ich id i najważniejsze zawiera pole sort, które ma narzucać kolejność sortowania(1, 2 nie ma znaczenia, narazie).2 tabela user_groups zawiera jak juz wcześniej napisałem id grupy i id usera(któreś z id się dubluje, sprawdzałem, raz jedno raz drugie), tutaj trzeba będzie zrobić jakieś operację. Nick, Aktywny -tabela users Może jednak da się złą…czyć 3, bo wtedy mógłbym walną…ć order by na groups, ewentualnie 2 żeby order zaskoczyło a jak nie.. -2 Męczyłem się z pół dnia i zrobiłem: $act_ut_allow=array( 10=>"VCL", 11=>"KL", 13=>"OP", 54=>"VIP", 104=>"CL", 121=>"LoL", 123=>"SBW", 158=>"SC2", 168=>"Mod", 200=>"CL", 300=>"VIP" ); $sort_order=array('CL','VCL','KL','OP','Mod','VIP'); echo '<pre>'; print_r($act_ut_allow); echo '</pre>'; function srtrank(&$a=array(),$b=array()){ if(is_array($a)==false||is_array($B)==false) { return false; } else { $found=array(); $ileg=count($B); $iledz=count($a); foreach($b as $value) { foreach($a as $key => $val2) { if($value==$val2) { $found[$value]++; } } } echo "<br>$ileg<br>$iledz"; echo '<pre>'; //print_r($found); echo '</pre>'; $bufor=array(); reset($found); foreach($found as $kef => $valf) { end($a); $i=count($a)-1; while($i>=0&&$found[$kef]!=0) { if($kef===current($a)) { $bufor[]=array_slice($a,$i,1); $found[$valf]--; } prev($a); $i--; } } } //print_r($bufor); return $bufor; } $c=srtrank($act_ut_allow,$sort_order); echo '<pre>'; print_r($c); echo '</pre>'; Funkcja srtrank pobiera 2 tablice 1 do posortowania, a w 2 jest klucz sortowania. Działa. Nie mam jednak pojęcia czy musiał przebudować funkcje,żeby działała poprawnie na tablicy wymiarowej? -3a Pyt czy dałoby się zrobić tak przy pomocy referencji czy inaczej,żeby zwracało jako ta samą… tablice o tej samej nazwie (wykonało by opercje na samej sobie; a nie przypisywac kolejną… zmienną… np $c) -3b Mam nadzieje, że ktoś potrafi odpowiedzieć na moje pytania(-1,-2,-3a,-3b), że znajdzie się taki mą…dry co mnie oświeci.
 4. De facto wiem, ze jest straszny, na szczęście używam edit plus 3 i nie mam takiego problemu, może poza starta kompletnie klawiaturą…. W każdym razie próbuje napisać sterownik do bazy danych. Wzoruje się podglą…dają…c classę z phpbb2 by przemo(plik mysql4.php). Chciałem go udoskonalić, ale chyba się nie da. Miała to być uniwersalna klasa. Mysql_query zwraca true lub resource dla show, des, expal, select. Problemem jest otrzymania wyniku lub wyników i ich wyświetlenia, czy dalszej obróbki.To zawartość klasy na której chciałem się wzorować. <?php /*************************************************************************** * mysql4.php * ------------------- * begin : Saturday, Feb 13, 2001 * copyright : (C) 2001 The phpBB Group * email : supportphpbb.com * * $Id: mysql4.php,v 1.5.2.1 2005/09/18 16:17:20 acydburn Exp $ * ***************************************************************************/ /*************************************************************************** * * This program is free software; you can redistribute it and/or modify * it under the terms of the GNU General Public License as published by * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or * (at your option) any later version. * ***************************************************************************/ if(!defined("SQL_LAYER")) { define("SQL_LAYER","mysql4"); class sql_db { var $db_connect_id; var $query_result; var $row = array(); var $rowset = array(); var $num_queries = 0; var $in_transaction = 0; // // Constructor // function sql_db($sqlserver, $sqluser, $sqlpassword, $database, $persistency = true) { $this->persistency = $persistency; $this->user = $sqluser; $this->password = $sqlpassword; $this->server = $sqlserver; $this->dbname = $database; $this->db_connect_id = ($this->persistency) ? mysql_pconnect($this->server, $this->user, $this->password) : mysql_connect($this->server, $this->user, $this->password); if( $this->db_connect_id ) { if( $database != "" ) { $this->dbname = $database; $dbselect = mysql_select_db($this->dbname); if( !$dbselect ) { mysql_close($this->db_connect_id); $this->db_connect_id = $dbselect; } } return $this->db_connect_id; } else { return false; } } // // Other base methods // function sql_close() { if( $this->db_connect_id ) { // // Commit any remaining transactions // if( $this->in_transaction ) { mysql_query("COMMIT", $this->db_connect_id); } return mysql_close($this->db_connect_id); } else { return false; } } // // Base query method // function sql_query($query = "", $transaction = FALSE) { global $show_queries; if ( $show_queries ) { global $queries; } // // Remove any pre-existing queries // unset($this->query_result); if( $query != "" ) { if ( $show_queries ) { $queries .= $query . '<hr>'; } $this->num_queries++; if( $transaction == BEGIN_TRANSACTION && !$this->in_transaction ) { $result = mysql_query("BEGIN", $this->db_connect_id); if(!$result) { return false; } $this->in_transaction = TRUE; } $this->query_result = mysql_query($query, $this->db_connect_id); } else { if( $transaction == END_TRANSACTION && $this->in_transaction ) { $result = mysql_query("COMMIT", $this->db_connect_id); } } if( $this->query_result ) { unset($this->row[$this->query_result]); unset($this->rowset[$this->query_result]); if( $transaction == END_TRANSACTION && $this->in_transaction ) { $this->in_transaction = FALSE; if ( !mysql_query("COMMIT", $this->db_connect_id) ) { mysql_query("ROLLBACK", $this->db_connect_id); return false; } } return $this->query_result; } else { if( $this->in_transaction ) { mysql_query("ROLLBACK", $this->db_connect_id); $this->in_transaction = FALSE; } return false; } } // // Other query methods // function sql_numrows($query_id = 0) { if( !$query_id ) { $query_id = $this->query_result; } return ( $query_id ) ? mysql_num_rows($query_id) : false; } function sql_affectedrows() { return ( $this->db_connect_id ) ? mysql_affected_rows($this->db_connect_id) : false; } function sql_numfields($query_id = 0) { if( !$query_id ) { $query_id = $this->query_result; } return ( $query_id ) ? mysql_num_fields($query_id) : false; } function sql_fieldname($offset, $query_id = 0) { if( !$query_id ) { $query_id = $this->query_result; } return ( $query_id ) ? mysql_field_name($query_id, $offset) : false; } function sql_fieldtype($offset, $query_id = 0) { if( !$query_id ) { $query_id = $this->query_result; } return ( $query_id ) ? mysql_field_type($query_id, $offset) : false; } function sql_fetchrow($query_id = 0) { if( !$query_id ) { $query_id = $this->query_result; } if( $query_id ) { $this->row[$query_id] = @mysql_fetch_array($query_id, MYSQL_ASSOC); return $this->row[$query_id]; } else { return false; } } function sql_fetchrowset($query_id = 0) { if( !$query_id ) { $query_id = $this->query_result; } if( $query_id ) { unset($this->rowset[$query_id]); unset($this->row[$query_id]); while($this->rowset[$query_id] = @mysql_fetch_array($query_id, MYSQL_ASSOC)) { $result[] = $this->rowset[$query_id]; } return $result; } else { return false; } } function sql_fetchfield($field, $rownum = -1, $query_id = 0) { if( !$query_id ) { $query_id = $this->query_result; } if( $query_id ) { if( $rownum > -1 ) { $result = mysql_result($query_id, $rownum, $field); } else { if( empty($this->row[$query_id]) && empty($this->rowset[$query_id]) ) { if( $this->sql_fetchrow() ) { $result = $this->row[$query_id][$field]; } } else { if( $this->rowset[$query_id] ) { $result = $this->rowset[$query_id][0][$field]; } else if( $this->row[$query_id] ) { $result = $this->row[$query_id][$field]; } } } return $result; } else { return false; } } function sql_rowseek($rownum, $query_id = 0) { if( !$query_id ) { $query_id = $this->query_result; } return ( $query_id ) ? mysql_data_seek($query_id, $rownum) : false; } function sql_nextid() { return ( $this->db_connect_id ) ? mysql_insert_id($this->db_connect_id) : false; } function sql_freeresult($query_id = 0) { if( !$query_id ) { $query_id = $this->query_result; } if ( $query_id ) { unset($this->row[$query_id]); unset($this->rowset[$query_id]); @ mysql_free_result($query_id); return true; } else { return false; } } function sql_error() { $result['message'] = @mysql_error($this->db_connect_id); $result['code'] = @mysql_errno($this->db_connect_id); return $result; } } // class sql_db } // if define ?> Ps próbowałem nieudolnie ale sie poddaje chciałem dopisac metodę w której wynik zapytania zostanie przypisany bą…dz do $this->mysql_result, bą…dz $this->result(zaleznie od zapytania), metoda ta miała by się wykonać automatycznie(z wywołania metody mysql_query) przekazują…c jako domyślny parametr własność obiektu ($this->costam), ale php na to nie pozwala.
 5. Witam od tygodnia się męczę i nie mogę napisać sterownika bazy danych (obiektowo) kuleje i kuleje. <?php class h_mysql{ private $connect_id; private $mysql=array(); public $query_result; public $row = array(); public $rowset = array(); public function __construct($a_host,$a_database,$a_user,$a_password) { $this->mysql['a_host']=$a_host; $this->mysql['a_database']=$a_database; $this->mysql['a_user']=$a_user; $this->mysql['a_password']=$a_password; if(is_array($this->mysql)==true) { echo 'JEST'; } else { echo 'Brak'; } if(array_search("",$this->mysql,true)==true) { echo 'Błą…d w połaćzeniu 2!!!<br>'; } //print_r ($this->mysql); } public function con() { $this->connect_id=mysql_connect($this->mysql['a_host'],$this->mysql['a_user'],$this->mysql['a_password'],true); if(!$this->connect_id) { echo 'Błą…d 3<br>'; return false; } else { echo 'Sukcess<br>'; return true; } } public function seldata() { $selecteddb=mysql_select_db($this->mysql['a_database'],$this->connect_id); if(!$selecteddb) { echo 'Błą…d 4'; return false; } else { return true; $this->char; } } public function char() { return mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$this->connect_id); } public function debug($par='',$u=0) { $u=$GLOBALS['userID']; if(($par!='')&&($u==1)){ return print_r($this->$par); } else { return false; } } public function query($sql='',$error=1,$type='SELECT') { unset($this->query_result); unset($this->row); $type=strtoupper(&$type); $sql=$type.$sql; if($error==1) { $this->query_result = mysql_query($sql, $this->connect_id); } else { $this->query_result = mysql_query($sql, $this->connect_id); } if(!$this->query_result) { //return print_r($this->query_result); echo 'Wrong query'; } else { switch($type) { case 'SELECT': case 'SHOW': case 'EXPLAIN': case 'DESCRIBE': if(($i = mysql_num_rows($this->query_result))>1){ //$info = mysql_fetch_field($this->query_result,1); $a=0; while($a<=$i-1) { $this->row= mysql_fetch_array($this->query_result, MYSQL_BOTH); $a=$a+1; } } return $this->row; break; default: echo "Wrong data"; } //return $this->row[$this->query_result]; print_r($this->row[$this->query_result]); } } /*public function gg($a) { $this->query_result=mysql_query('SELECT * FROM phpbb_user_group WHERE group_id =11 ORDER BY user_id'); if($this->query_result==false||mysql_num_rows($this->query_result)==0){ echo "Brak danych w tabeli"; } else { while($this->row = mysql_fetch_assoc($this->query_result)) { foreach($this->row as $key => $value) { if($key=='user_id') echo "$this->row[$key]: $this->row[$value]<br />\n"; } } } } public function gu() { }*/ public function db_end(){ if($this->connect_id){ mysql_close($this->connect_id); echo 'Juz po.<br>'; } } public function __destruct() { } } ?> Plik główny <?php //mysql_close(); $sl=include('h_mysql.php'); if($sl!=1) {echo 'Brak sterownika !!!<br>'; } if(file_exists('c_data.php')){ include('c_data.php'); } else { echo 'Błą…d w połą…czeniu 1<br>'; } function show_output($list){ global $out_table1,$out_table2; echo $out_table1; foreach($list as $klucz => $value) { eval ("\$activity = \"".gettemplate("activity")."\";"); echo $activity; } echo $out_table2; } //if(isset($mysql)==true){echo 'JEST2';} $activ=new h_mysql($a_host,$a_database,$a_user,$a_password); $activ->con(); echo "$userID<br>"; $GLOBALS['userID']=$userID; //if ($userID==1) print_r($GLOBALS); //var_dump($activ->con()); $activ->seldata(); //$activ->gg($act_ut_allow); $activ->debug(); $activ->query('* FROM phpbb_user_group WHERE group_id =11 ORDER BY user_id'); echo "<br>"; //echo "$activ->row[0][user_id]"; while ($activ->row) { printf ("ID: %s Nazwa: %s", $activ->row[0][0], $activ->row[1][1]); } $activ->db_end(); show_output(); include("_mysql.php"); $default_base=mysql_connect($host, $user, $pwd) or system_error('ERROR: Can not connect to MySQL-Server'); mysql_select_db($db,$default_base) or system_error('ERROR: Can not connect to database "'.$db.'"'); mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); ?> Nie podałem pliku z danymi offcorse. Niestety problem jest przy odebraniu wyników mysql query zwraca tak zwany resource czyli plik z wynikiem zapytania, na ile sposobów próbowałem, juz zapętliłem nie mogę tego zrobić, aby działało poprawnie, czytałem pełno artykułów i nic nawet manual. Chce aby po wykonaniu jakiegoś zapytania wynik jego wykonania był dostepny w $this->row(tablicy), jak zrobic to wprzypadku jednego rekordu, a w przypadku całej tablicy - i jak na nich operowac później ?? Czy da sie tak zrobic że w $this->row[x] będą… przechowane wszystkie zapytania wykonane do mysql?? PS jak próbowałem w definicji konstruktora podać jako parametr tablice to się nie dało
 6. Witam. Mam takie pytanko, założyłem se strone, wykupiłem plan na rok. Pracuje teraz nad tym aby skombinować domene, no ale ceny jak ceny. Czy jest taka możliwość ze w firmie x mam strone zas w y domene, to co musze zrobic i ustawić, adres zzzzzzz.pl odnosil sie do strony na serwerze x??? Gdzie to sie ustawia i jak ??
 7. hmmmmmm teraz sobie coś przypomniałem po kazdej instalacji php wyskakuje błą…d ze nie mógł dokończyć instalacji w apachu i muszę sam go skonfigurować, no ale wszystkie potrzebne linijki były chyba że to wina avasta?? Jak instalowałeś php instalator czy z binarek?? Edit Próbowałem porównywać konfiguracje wszystkich plików konf za pomocą… win merge opcje zmieniłem i nic. W przegladarce ff php nic nie pokazuje jedynie loguje do pliku jak ustawie to opcje. Walczyłem by znów uruchomić, ale to chyba instalator php jest skopany.
 8. Dałem sobie spokój i zainstalowałem vertrigo serv, podejrzałem conf i jaki wniosek niczym się nie różniły jeśli chodzi o php, jęśli chodzi o biblioteki jest ich mało, przekopiowałem dba biblioteke i zaincludowałem, mimo to nie obsługuje wszystkich baz. Co do tych plików includowanych, vertrigo tez ich nie ma i chodzi. Jakaś paranoja, i to wszyscy prawie tak maja jak próbują… zainstalować po kolei wamp, a nie cały pakiet. Poczytałem po innych forach boże co oni zrą…bali, że to nie chce chodzić.
 9. Zonk przeinstalowałem php i zrobił własne wpisy niestety zrobil ich 5 na koncu pliku i musiałem skomentowac bo apache nie chciał odpalic, jak juz było ok to próbowałem wywołać phpinfo i nic. Biała strona. Dołaczam logi z apacha [Tue Aug 19 00:23:44 2008] [error] [client 127.0.0.1] PHP Warning: require_once(SAM/php_sam.php) [<a href='function.require-once'>function.require-once</a>]: failed to open stream: No such file or directory in sam_factory on line 1 [Tue Aug 19 00:23:44 2008] [error] [client 127.0.0.1] PHP Fatal error: require_once() [<a href='function.require'>function.require</a>]: Failed opening required 'SAM/php_sam.php' (include_path='.;E:\\Program Files\\PHP\\ext') in sam_factory on line 1
 10. Tak jak wyżej napisałem wersje oprogramowania apache i php, każdy z osobna instalator pobrany ze stron , z poprawna suma md5, co do apacha nie pamietam ale na pocztaku wybralem ze ma być recznie instalowany przed uruchomieniem, później zaś znalazłem w manuala jak zrobić service i udało się.(był mały bład podczas konfiguracji w jednym miejscu było listening na 8080 a w ip na 80 ale się udało) strona localhost it worksXD Php, ssany z php.net wersja instalacyjna, w kreatorze instalacji wybrana opcja bez żadnego serwera, bo apache już wcześniej zainstalowany, opcja custom i wrzucone wszystkie paczki jakie tylko były rozszezenia php. Dodana zmienna środowiskowa path. apache jako modół dodany przed innymi modułami na końcu zaś http.conf dodane php add type. Był instalowany mysql, ale do tego jeszce nie doszedłem. Niektóre opcje w php.ini były na off wyłaczone jak raportowanie startup error wiec właczyłem i teraz mi wywala że nie może załadować tych bibliotek, a faktycznie się znajdują… gdzie powinny. Jako odpale phpinfo czy echo "siema" nic nie pokazuje biała strona tylko.
 11. AddType application/x-httpd-php .php PHPIniDir "E:/Program Files/PHP" Dodane i tym cały problem może coś w ini jest źle.
 12. Witam, wziołem się za samodzielna konfiguracje wamp, instalowanie od 0 jednak jest mały problem, żadne skrytpy php nie działaja mi mam puste strony, a podczas ładowania z właczona opcja log startup errors wyskakuje mi ze ilus tam dll nie może znaleść. Path jest dodane do zmiennych środowiskowych. apache server monitor apache 2.29 win32 php5.2.6 Przy zwykłym teście echo tez nie wyswietla nic. Biała strona, phpinfo tak samo. PS nie moge załaczyc plików konfiguracyjnych :/ Wysyłanie zakończone niepowodzeniem. Proszę skontaktować się z administratorem w celu sprawdzenia, czy katalog dla wysyłanych plików jest dostępny
 13. Zatem Profesjonalne tworzenie oprogramowania i Księga eksperta sa typowane jako zakup polecany i godny uwagi. Jest jeszcze ksiażka Zaawansowane programowanie drozsza od tej 1 podanej.. W sumie to taka ksią…zka w której opisana była by każda funkcja wystepujaca w php5. Jakieś cw jeszcze. Jest kilka innych ksią…żek ale albo sa niedostepne albo w przygotowaniu
 14. Witam, powracam co jakis do małego hobby, lecz te suche kursy w necie lub manual , nie do końca przetłumaczony dużo nie pomogą…, albo maja jakieś inne luki. Zastanawiam sie nad kupnem, ksią…żek w helionie dotyczą…cych głównie php5, obiektowego, jakiś ćw, i ajax później. Mam dylemat bo nie wiem która ksią…żke/i wybrać-Tworzenie stron vademecum profesjonalisty wyd 3 mam i apache php5 i mysql od podstaw również mam z innych źródeł. Zastanawiałem sie na kupnem bibli php5 albo księgi eksperta, ~Tworzenie aplikacji www. Najwiekszę problemy sprawiają… mi sesje, i programowanie obiektowe, planowałem zbudować własnego cms, czy grę internetową…. Zakup miałem nadzieje zmieścić gdzieś do 250 lub może 300 zł. Dodatkowo przysługuje jedna ksią…żka gratis. Proszę o doradztwo tytułów i zawartości bez zbędnego tłuszczu, wiedzy której nie będę w stanie wykorzystać.
 15. Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz BOX 570,00 Mushkin DDR2 PC8500 2x2048MB XP 1066MHz CL5.0 396,00 Seagate Barracuda ST3500320AS (500GB, 32MB, SATA/300, NCQ) 240,00 Asus SILENT SQUARE PRO 165,00 Gigabyte GeForce 8800 GTS 512MB DDR3 PCI-E BOX 702,00 Chieftec GPS-650AB-A 650W 270,00 Kabel zasilają…cy 1.8m 9,00 Wartość produktów: 2352,00 Brakuje jeszcze płyty dobrej, do jda tusze - 110 zł i ewentualnie razer lycrosa lub logitech g15, i ten sb, listwa zasilajaca, co polecicie?? do 3500zł
×
×
 • Create New...